II Konferencja Kulturoznawcza
Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury