II Konferencja Kulturoznawcza
Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury

Program konferencji

28 września (wtorek)

9.00-9.30 – Otwarcie konferencji
9.30-11.00 – Część I Antropologia codzienności
moderator: prof. dr hab. Tomasz Szlendak

11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – Część II Zmysły i codzienność
moderator: prof. dr hab. Wojciech Burszta

13.00-13.30 – przerwa
13.30-15.00 – Część II Panel dyskusyjny Dyskusja o języku codziennym
Uczestnicy: prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (moderator), prof. dr hab. Jacek Warchala, dr Jacek Wasilewski, red. Bartek Chaciński (Polityka)

15.00-17.00 – przerwa
17.00-18.30 – Część IV Panel dyskusyjny Codzienność we współczesnej literaturze
Uczestnicy: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (moderator), prof. dr hab. Piotr Śliwiński, Sylwia Chutnik, Tomasz Piątek

29 września (środa)

9.30-11.00 – Część I Codzienność miasta
moderator: prof. dr hab. Roch Sulima

11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – Część II Codzienność zachowań
moderator: prof. dr hab. Mirosław Duchowski

13.00-13.30 – przerwa
13.30-15.00 – Część III Codzienność migracji
moderator: prof. dr hab. Barbara Fatyga

  • mgr Sylwia Urbańska Zglobalizowana niewolnica. Codzienność kobiet migrujących
  • mgr Filip Pazderski Codzienne zmagania imigranta z integracją w Polsce w perspektywie sytuacji w wybranych krajach europejskich
  • dr Krystyna Piątkowska W zasięgu wzroku, słuchu lub węchu. Kody niezsynchronizowane

15.00-17.00 – przerwa
17.00-18.30 – Część IV Panel dyskusyjny Jak nie pisać reportaży
Uczestnicy: Ewa Wilk (moderator, Polityka), Piotr Pytlakowski (Polityka), Wojciech Tochman (Gazeta Wyborcza), Katarzyna Surmiak-Domańska
19.00 – Finisaż wystawy fotografii Marcina Sudera Afganistan. Pragnienie życia

30 września (czwartek)

9.30-11.00 – Część I Codzienność w telewizji
moderator: dr Mirosław Pęczak

11.00-11.30 – przerwa
11.30-13.00 – Część II Codzienność internetu
moderator: prof. dr hab. Wiesław Godzic

  • mgr Piotr Majewski Antyczny władca poszukuje przyjaciół na Facebooku. Codzienne praktyki odtwarzania narodu w przestrzeni Internetu
  • dr Mirosław Filiciak Współ-internety codzienności, czyli co etnografia ma do powiedzenia medioznawstwu?
  • mgr Edwin Bendyk Proteuszowa tożsamość, czyli codzienne odtwarzanie siebie w sieci

13.00-13.30 – przerwa
13.30 – podsumowanie i zakończenie konferencji – prof. dr hab. Jerzy Bralczyk