II Konferencja Kulturoznawcza
Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury

Organizatorzy

Biblioteka Elbląska
Biblioteka Elbląska
Elbląskie Towarzystwo Naukowe
Elbląskie Towarzystwo Naukowe

Współorganizatorzy

Polityka
Polityka
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej