II Konferencja Kulturoznawcza
Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury

Lokalizacja konferencji

Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida
ul. św. Ducha 3-7