II Konferencja Kulturoznawcza
Codzienność kręci - kultura codzienności, codzienność kultury

Lista uczestników konferencji jest już zamknięta. Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Wszystkie osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy na konferencję, a nie otrzymały potwierdzenia rejestracji, prosimy o kontakt mailowy: b.branicka@bibliotekaelblaska.pl lub telefoniczny: 55-611-31-54.

O konferencji

Biblioteka Elbląska im. C. Norwida i Elbląskie Towarzystwo Naukowe im. Jana Myliusa we współpracy z Tygodnikiem „Polityka” oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie zorganizuje we wrześniu tego roku drugą ogólnopolską konferencję kulturoznawczą pt. „Codzienność kręci – kultura codzienności, codzienność kultury”.

W 2008 roku odbyło się pierwsze z cyklu sympozjów poświęconych diagnozie kultury. Konferencja „Moda na obciach – co Polacy robią z kulturą popularną?”, która zyskała poparcie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez jej współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”, cieszyła się dużym zainteresowaniem przedstawicieli środowisk naukowych, twórców i animatorów kultury, dziennikarzy oraz działaczy samorządowych.

Tegoroczna konferencja „Codzienność kręci” nawiązuje swą tematyką do kilku badań prowadzonych w ostatnich latach przez środowiska polskich badaczy społecznych. Chcemy przede wszystkim  sprawdzić, na ile tradycyjne pojęcia i metody analityczne zdają egzamin w konfrontacji ze zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze. Okazuje się bowiem, że to co nazywamy „uczestnictwem w kulturze” przyjmuje dzisiaj zupełnie odmienne formy, aniżeli komentowanie i tworzenie różnorodnych baz danych.

Kultura jest dzisiaj „bliska ciału”, co oznacza, że stała się istotnym wymiarem naszego życia codziennego. Poszczególni prelegenci zdadzą sprawę z owego nowego oblicza kultury, zajmując się jej wymiarem socjologicznym, antropologicznym, psychologicznym, językoznawczym oraz artystyczno-estetycznym.

Sympozjum będzie miało charakter interdyscyplinarny i wielośrodowiskowy, pozwoli na wymianę doświadczeń, a jego wyniki będą z pewnością przydatne zarówno dla badaczy, twórców, animatorów kultury, jak i dla kreatorów polityki kulturalnej państwa.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. Udział w konferencji jest bezpłatny.